Διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών

Κορίτσια και ΑγόριαΕίναι αγόρι; Είναι κορίτσι; Ακόμη και πριν την γέννηση ενός παιδιού, έχουμε την δυνατότητα να πληροφορηθούμε για το φύλο του.

Το φύλο ως βιολογικό και ψυχολογικό γεγονός υπήρξε σε όλες τις εποχές ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα για παρατήρηση και μελέτη.

Είναι δεδομένο πως ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια έχουν διαπιστωθεί διαφορές στα σωματικά χαρακτηριστικά, στις νοητικές ικανότητες, στη σχολική επίδοση, στην μετέπειτα επαγγελματική ζωή και γενικά στην προσωπικότητα.

 

Το ζήτημα βέβαια δεν είναι να κατηγοριοποιήσουμε τα παιδιά, αλλά να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες που πηγάζουν από τη διαφοροποίηση των φύλων και μας βοηθούν να κατανοήσουμε διαφορές στις συμπεριφορές των παιδιών που πιθανώς οφείλονται στο φύλο.

Τα χρωμοσώματα είναι αυτά που καθορίζουν το εάν ένα παιδί θα γεννηθεί αγόρι ή κορίτσι. Τα χαρακτηριστικά του μπορεί να είναι έμφυτα ή αποτέλεσμα των ρόλων που δίνει μια κοινωνία σε κάθε φύλο.