Δυσλεξία

Η Δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιτίας της καθυστερεί ή εμποδίζεται η εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης από παιδιά που έχουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητες για τις εργασίες αυτές.

Είναι δηλαδή παιδιά με κανονική ή και ανώτερη νοημοσύνη, χωρίς προβλήματα στην όραση ή ακοή.

Η δυσλεξία δεν είναι ασθένεια

Τονίζεται ότι η δυσλεξία λοιπόν πως δεν πρόκειται για μία ασθένεια, απλώς για έναν άλλο τρόπο εκμάθησης που έχουν τα παιδιά με δυσλεξία. Επιστήμονες αναφέρουν πως σε αυτά τα παιδιά δουλεύει το δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου περισσότερο και έτσι η φαντασία είναι πιο ανεπτυγμένη. Η λεκτική ανάπτυξη, όσο αφορά την ανάγνωση και τη γραφή, μένει πίσω και πολλές φορές αυτά τα παιδιά είναι πολύ καλά στα καλλιτεχνικά.

Η ενημέρωση γύρω από την δυσλεξία είναι ελλιπής σε σημείο που γονείς και δάσκαλοι είναι αρνητικά προκατειλημμένοι.