Επιλόχειος κατάθλιψη

Η γέννηση ενός παιδιού συνεπάγεται μεγάλες αλλαγές στη ζωή της οικογένειας, ειδικά σε ότι αφορά την μητέρα. Η προσαρμογή στις απαιτήσεις που η μητρότητα φέρνει στο προσκήνιο, δεν είναι πάντα κάτι εύκολο.

Οι πρώτες ημέρες τόσο στην κλινική, όσο και στο σπίτι είναι φορτισμένες καθώς το άγχος, η κούραση, η συναισθηματικά ευάλωτη κατάσταση της μητέρας σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του μωρού και την οικογενειακή κατάσταση έχουν επιπτώσεις στην ψυχολογία της.

Μέχρι ενός σημείου μια τεταμένη ατμόσφαιρα είναι κάτι το φυσιολογικό, για κάποιες γυναίκες όμως η αδυναμία προσαρμογής και ψυχικής ισορροπίας παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις αγγίζοντας τα όρια της κατάθλιψης.

Οι γυναίκες αυτές δεν είναι απλά νευρικές ή συναισθηματικά ευάλωτες.

Η γέννηση του παιδιού τις έχει οδηγήσει σε ένα «ψυχικό τέλμα», η ψυχολογική τους αναστάτωση ξεφεύγει από τα όρια του φυσιολογικού καθιστώντας τες πολλές φορές μη ικανές να ανταποκριθούν στο καθημερινό τους πρόγραμμα και συμβαίνει συχνά να είναι επικίνδυνες για τον εαυτό τους αλλά και για το μωρό!

Η κατάθλιψη αυτή μπορεί να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα διαφόρων αιτιολογικών παραγόντων (θα τους δούμε παρακάτω) και μπορεί να ξεπεραστεί με τη βοήθεια ειδικού αλλά και σωστή στήριξη από την οικογένεια προς την μητέρα.