Μαθησιακά Προβλήματα

Μαθησιακές δυσκολίες;«Μην αφαιρείσαι παιδί μου! Διάβαζε σωστά. Τι τεμπελιά είναι αυτή!» ...

λέει πολλές φορές με ευκολία κάποια μητέρα. Μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθεί αρχικά για το μήπως αυτή η τεμπελιά είναι μια αδυναμία που έχει το παιδί λόγω κάποιας μαθησιακής δυσκολίας;

Υπάρχουν ορισμένα συμπτώματα που σηματοδοτούν ότι κάτι δεν πάει καλά στις ικανότητες μάθησης του παιδιού και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να τα αντιληφθούμε ώστε να βοηθήσουμε το παιδί επι της ουσίας!

Είδη μαθησιακών δυσκολιών

Ως απαραίτητο «όπλο»- μέσο για την απόκτηση γνώσεων θεωρείται η ανάγνωση.Προβλήματα στη διεκπεραίωση της ανάγνωσης βάζουν φρένο πολλές φορές στην ανάπτυξη των γνώσεων και την επίδοση του παιδιού και έτσι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι κυρίως δυσκολίες που αφορούν σε αυτό τον τομέα.

Η ανάγνωση είναι το άθροισμα δύο λειτουργικών παραγόντων: Της αποκωδικοποίησης (αναγνώριση γραπτών οπτικών συμβόλων) και της κατανόησης

αποκωδικοποίηση + κατανόηση = Ανάγνωση

Όταν τα παραπάνω λειτουργούν ομαλά, έχουμε καλή ανάγνωση.
  • Όταν υπάρχει δυσλειτουργία μόνο της αποκωδικοποίησης (ενώ η κατανόηση του προφορικού λόγου λειτουργεί κανονικά), έχουμε την περίπτωση της ειδικής δυσλεξίας.
  • Όταν υπάρχει δυσλειτουργία μόνο στην κατανόηση του προφορικού λόγου (και όχι στην αποκωδικοποίηση) έχουμε την περίπτωση της υπερλεξίας.
  • Τέλος όταν δυσλειτουργούν και οι δύο (αποκωδικοποίηση και κατανόηση) υπάρχει γενική αναγνωστική δυσκολία.