Μουσεία

Τα σημαντικότερα Μουσεία που θα τραβήξουν την προσοχή των παιδιών

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό σκοπό.

Κέντρο ΓΑΙΑ

Το Κέντρο Γαία παρουσιάζει στον επισκέπτη πώς λειτουργεί ο πλανήτης Γη εδώ και εκατομμύρια χρόνια, καθώς και τη σημερινή κατάστασή του, με τις παρεμβάσεις του σύγχρονου ανθρώπου.

Noesis

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μουσείο Αφής

Το Μουσείο Αφής ιδρύθηκε το 1984 από τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος. Oι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να αγγίζουν τα εκθέματα.

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας είναι ίδρυμα κοινωφελές, αφιερωμένο στη μελέτη, συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης είναι Δημόσια Υπηρεσία, εποπτευόμενη από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. Διοικητικά υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι στην εποπτεία της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μουσείο Μπενάκη

Στο Μουσείο Μπενάκη συναντά κανείς πάνω από 40.000 μόνιμα έργα από όλες τις περιόδους της Ελληνικής ιστορίας.