Πρότυπα συμπεριφοράς

παιδί Επιρροή των προτύπωνΕπιρροή των προτύπων Στη σύγχρονη κοινωνία ο ρόλος των προτύπων αποτελεί ισχυρό παράγοντα επίδρασης και διαμόρφωσης συμπεριφοράς ειδικότερα στις παιδικές και εφηβικές ηλικίες.

Είναι σημαντικό για τους γονείς να καταλάβουν πως η επιρροή των προτύπων στα παιδιά μπορεί να αποτελέσει πηγή ποικίλων αλλαγών και γενεσιουργό δύναμη στη διαμόρφωση συμπεριφορών τους.

Ως πρότυπο μπορεί να υπάρξει κάποιο άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος (γονείς, συγγενείς, φίλοι), κάποιο διάσημο πρόσωπο ή κάποιο συγκεκριμένο «μοτίβο-ανθρώπου» που προβάλλεται στη συγκεκριμένη εποχή και χώρα.