Στάδια ανάπτυξης των παιδιών

παιδί ΜεγαλώνωΜεγαλώνω

Υπάρχουν συμπεριφορές του παιδιού που στη «χ» ηλικία είναι αποτέλεσμα των αναπτυξιακών αλλαγών του συγκεκριμένου σταδίου που βρίσκεται το παιδί και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ανησυχητικές.

Όσα περισσότερα γνωρίζει ο γονέας για τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού τόσο πιο καλά προετοιμασμένος είναι ώστε να αντιμετωπίσει κάθε αλλαγή ανάλογη της ηλικίας του παιδιού, να αποφύγει αδικαιολόγητες ανησυχίες, καθώς και να ξέρει τον τρόπο που θα πρέπει να πλησιάσει το παιδί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο...