• Αρχική

Εμβόλιο εναντίον Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR)

Εμβόλιο εναντίον Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR)

Το εμβόλιο αυτό περιέχει ζωντανούς εξασθενημένους ιούς της ιλαράς, της ερυθράς και της παρωτίτιδας (εμφανίζεται με διόγκωση της παρωτίδας, αδένας που βρίσκεται στην γωνιά της κάτω σιαγόνας και μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους όρχεις και στις ωοθήκες). Το εμβόλιο παρασκευάζεται σε καλλιέργεια εμβρυικών κυττάρων κοτόπουλου.