Το επώνυμο του παιδιού

Το επώνυμο του παιδιού

Πολλοί πιστεύουν ότι πρώτα γεννάται κάποιος και μετά προσδιορίζεται το επώνυμό του. Kι όμως ισχύει το ακριβώς αντίθετο και μάλιστα το επώνυμο των παιδιών καθορίζεται πολύ πριν την γέννησή τους και συγκεκριμένα πριν τον γάμο των γονέων τους.

Πολλές φορές, λοιπόν, τα νεογέννητα παιδιά προσλαμβάνουν επώνυμο το οποίο δεν επιθυμούν οι γονείς τους ακριβώς διότι οι γονείς αγνοούν ότι πρέπει να δηλώσουν πριν τον γάμο τους το επώνυμο το οποίο επιθυμούν να προσλάβουν τα νεογέννητα παιδιά τους.

Δήλωσή του ονόματος των παιδιών πριν το γάμο

O σχετικός νόμος (άρθρο 1505 Αστικού Κώδικος) ορίζει ότι «οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει το επώνυμο των παιδιών τους με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους. Η δήλωση γίνεται πρίν το γάμο, είτε σε συμβολαιογράφο είτε στο λειτουργό, ενώπιον του οποίου θα τελεσθεί ο γάμος. Ο λειτουργός οφείλει να ζητήσει την σχετική δήλωση. Tο οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα παιδιά, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα.

Τι γίνεται εάν δεν δηλωθεί το όνομα των παιδιών πριν το γάμο;

Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν (πριν τον γάμο, πολιτικό ή θρησκευτικό, πάντως όποιον τελείται 1ος) το ακριβές επώνυμο που θα’χουν τα παιδιά τους, τότε αυτά θα’χουν το επώνυμο του πατρός τους.

Περιθώριο αλλαγής της γνώμης των μελλονύμφων υπάρχει μόνο μέχρι την τέλεση του γάμου.

Aν η δήλωση γίνει μετά τον γάμο ή σε αναρμόδιο πρόσωπο, είναι άκυρη και ως εκ τούτου τα παιδιά θα πάρουν το επώνυμο του πατρός τους. Το ίδιο θα συμβεί και εάν οι μελλόνυμφοι διαφωνούν και παντρευτούν χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως την κοινή δήλωση για το επώνυμο των τέκνων.

Κοινό επώνυμο για όλα τα παιδιά

Στην θεωρία και νομολογία του Οικογενειακού Δικαίου, το επώνυμο που διαλέγουν οι γονείς κρατείται ως κοινό για όλα τα τέκνα τους. Μπορεί να είναι το επώνυμο του ενός από αυτούς ή σύνθετο επώνυμο, που θα αποτελείται από τα επώνυμα και των δύο γονέων, χωρίς να έχει σημασία ποιό θα προηγείται (ΑΚ 1502 παρ. 2).

Σχετικά άρθρα